Nova terapevtska skupina v Ljubljani

18. oktobra začenjamo z novo terapevtsko skupino, ki temelji na enakih nezavednih procesih, kot jih lahko opazite na delavnicah postavitve družine. 

Po enkratni postavitvi družine, nihče ne skrbi za procese, ki jih dogodek sproži pri udeležencih in opazovalcih. Terapevtsko gledano je to zelo rizično.

Nova terapevtska skupina ima nasprotno 12 srečanj, tako da se zadeve odpirajo počasneje in jih je možno tudi bolje obvladovati. Ves čas pa imajo udeleženci strokoven terapevtski nadzor in podporo. Število udeležencev je omejeno, zato se vsakemu bistveno bolj posvetimo, učinki so globlji in predvsem trajnejši.

V novi skupini bova združila znanje in izkušnje iz igre vlog, na kateri sloni naša Skupina za posameznike, in psihodrame, ki jo pri vodenju skupin uporablja Shana Flogie.

PSIHODRAMA
S pomočjo psihodrame se raziskuje psihološka »resnica« klienta, sočasno pa se ukvarja še z medsebojnimi odnosi in intimnim svetom posameznika. Psihodrama je uveljavljena psihoterapevtska tehnika, ki udeležencem omogoča, da s pomočjo spontane dramatizacije in igre vlog pridobijo vpogled v svoje notranje doživljanje in čustvovanje, raziščejo in razrešijo frustracije iz preteklosti ter izboljšajo medsebojne odnose. Utemeljitelj je Jacob Levy Moreno. V psihodrami udeleženci predstavijo svoje osebne konflikte in družbene vloge, nato pa igralci in opazovalci skupaj razlagajo ter predelajo predstavljene prizore. Ker ima zelo široko uporabo se je pokazala za izjemno učinkovito pri predelavi travm, pri reedukaciji itn. 

IGRA VLOG
Gre za izviren pristop, ki preverjeno zagotavlja opazne spremembe, ne da bi se bilo treba udeležencem posebej izpostavljati. Izrazita prednost igre vlog je, da udeleženci lahko preko čustvenih in telesnih doživetij spreminjajo svoje nezavedne vzorce delovanja. Igra vlog pod vodstvom izkušenega terapevta torej omogoča spremembe tudi tam, kjer samo razum in volja nista dovolj. Udeleženci izmenično oblikujejo par, družino ali tim sodelavcev in odigrajo določen problem. Vsaki igri vlog sledi pogovor o tem, kako so se počutili »igralci« in kako so jih videli ostali. Udeleženci se postopoma učijo bolj pravilnega odzivanja, kar naj bi vodilo v bolj zadovoljujoče odnose v vsakodnevnem življenju. Z igro vlog torej vsak udeleženec lahko spoznava svoje naučene odzive, hkrati pa jih pod ustreznim vodstvom tudi že poskuša spreminjati ter preko tega tudi spreminjati sebe in svoje odnose.

SREČANJA SKUPINE IN PRIJAVE
Srečanja skupine bodo ob ponedeljkih od 17.30 – 20.00 v Ljubljani na Pipanovi poti 30 v Ljubljani (Vižmarje) s pričetkom 18. 10. 2021. Prijave so mogoče le za cel cikel 12 srečanj. Število udeležencev je omejeno, prijave zbiramo do zasedbe mest.


SHANA FLOGIE

Njeno svetovalno in terapevtsko delo sloni na dolgoletnih izkušnjah. Veliko se je izobraževala in delovala v tujini, v Sloveniji že 20 let uspešno vodi svojo blagovno znamko MyChi, piše kolumne, vodi oddajo na Ljubljana TV. Ukvarja se z izdelavo celostnih psiholoških profilov za posameznike, pare in podjetja.

Svetovanje sloni na transakcijski analizi, jungovski psihodinamiki in psihodrami. Njena posebnost je poznavanje psihodinamike in arhetipskega jezika, kar omogoča klientom povezavo z nezavednimi vsebinami. Sam pristop je obarvan s sorodno vedo – arhetipsko psihologijo. S študijem psihodrame je pridobila certifikat iz integrativne uporabe psihodrame in transakcijske analize (RAIP).