Spreminjanje odnosov v podjetju

Članek iz časopisa Finance, 18.9.2012  V zadnjih letih se je pokazalo, da imajo znani produkti  s področja motivacije in timskega dela dokaj omejene in kratkotrajne učinke. Za razne team buildinge, motiva(k)cijske …