Namen predavanja

Učitelji se velikokrat najdejo pred dilemo, kaj in koliko naj povedo staršem. Če jim je npr. učenec/dijak zaupal stvar, za katero je jasno povedal, da ne želi, da za to zvedo starši, je treba to spoštovati.  Vendar so starši odgovorni za svoje otroke in so dolžni imeti vse pomembne informacije. Kako se torej izviti iz tega in podobnih nemogočih položajev? Kako sploh pristopati do staršev, koliko in kako se jim prilagajati? Kako se zaščititi pred njimi, kadar prekoračijo mejo sprejemljivega? Kje sploh je ta meja?

Kratek pregled vsebine

Za korekten odnos do otrok in njihovih staršev je dobro poznati dinamiko v družinah, ki pripelje do “problematičnosti” otrok. Noben otrok ni “problematičen” brez razloga. S svojim vedenjem nam vedno nekaj sporoča, kar ne zna povedati/pokazati drugače. Običajno počne tisto, kar se je naučil doma. In zelo težko ga bo pripraviti do tega, da se bo v šoli obnašal drugače. Razen če k sodelovanju pridobimo starše. Vendar kako to izvesti? Kar koli in kakor koli učitelj reče, bodo starši to običajno sprejeli kot napad na njihove družinske vrednote.  Izhod iz dilem je samo eden in zato navidez preprost: Vedno se je treba odločati in ravnati v korist otroka/učenca/dijaka. A izvedba tega enostavnega pravila je v praksi običajno zelo zapletena. Pri tem pride zelo prav poznavanje dinamike odnosov v družini in nasploh.

Glavne teme predavanja so:

  • kako se razvije otrokova osebnost v primarni družini
  • kaj pomeni in sporoča določeno “problematično” vednje
  • zakaj je vpliv staršev na otroka tako iznad vpliva vseh ostalih
  • kje in kdaj se začne otrokova odgovornost
  • kaj je (ne)funkcionalnost, kdaj je otrok v šoli nefunkcionalen
  • kaj učitelj v odnosu do učenca lahko in česa ne more, česa nikakor ne sme
  • problematika individualnega dela z učencem brez vključitve staršev
  • odnos šole/učiteljev s starši, kaj lahko in kaj mora
  • problematika odnosov s starši

Izvedba predavanja

Predavanje traja 90 minut. Izvaja ga zakonski in družinski terapevt Izidor Gašperlin.