Namen predavanja

Otroci se skladno s svojim razvojem postopoma učijo zavedati svojih resničnih potreb. Pri tem jim pomaga ali pa jih ovira okolje, v katerem odraščajo. Boljše kot bo to podporno okolje, bolj se bo otrok zavedal svojih potreb, bolj se jih bo naučil pravilno izražati in si jih tudi zadovoljevati. Puberteta oziroma mladostništvo je s tega vidika še posebej težavno obdobje. Za otroka-mladostnika in tiste, ki imajo z njim opravka.

Kratek pregled vsebine

V obdobju adolescence v mladostniku potekajo viharne spremembe. Močno se spreminjajo njegove potrebe in njihova prioriteta. Dogaja se ključni preobrat. Namesto, da mu potrebe zadovoljujejo drugi, se v mladostniku dogajajo procesi, da se jih nauči zadovoljevati sam. Mladostniki so v tem viharju sprememb logično dostikrat zelo zmedeni. Kaj in kako jim lahko pri tem pomagamo? Kako jih začutiti in s tem tudi njegove resnične potrebe? Kaj nas ovira pri tem? Kakšna je vloga čustev pri tem? Kako se naučimo upravljati s čustvi? Kako se to odraža v naših odnosih? Kaj sporočajo čustva v odnosih? Na kaj biti posebej pozoren v odnosu z otroki in mladostniki.

Glavne teme predavanja so:

  • razvoj in pomen čustev
  • kaj je upravljenje s čustvi, kje in kako se ga naučimo
  • pomen upravljanja s čustvi v naših odnosih
  • razvoj odgovornosti otroka/mladostnika
  • posebnosti odnosov z mladostniki
  • kaj je funkcionalno obnašanje, kdaj to neha biti
  • upravljanje z lastnimi čustvi v odnosu z mladostnikom
  • kaj in kako lahko naredi učitelj/vzgojitelj
  • kaj lahko naredi šola

Izvedba predavanja

Predavanje traja 90 minut. Izvaja ga zakonski in družinski terapevt Izidor Gašperlin.