Namen predavanja

Na svoje odnose vplivamo z vedenjem, razmišljanjem, komunikacijo in čustvovanjem. Z učenjem prvih treh prvin začnemo že v vrtcu. Otrok se počasi socializira s poduki o lepem vedenju, bontonu, pravilnim izražanjem in olikanim govorjenjem. Kaj pa čustva?! Se spomnite predmeta v šoli, ki bi vas učil čutiti svoje telo, dešifrirati telesna stanja in z njimi povezana čustva? Se spomnite vsaj krožka, na katerem bi se izpopolnjevali v upravljanju s čustvi? Gre za daleč najtežjo in skrivnostno prvino naših odnosov z drugimi, a zdi se kot da bi morali umetnost upravljanja s čustvi prinesti kar s sabo na svet. Enako kot sposobnost dihanja, gledanja, gibanja… A žal ni tako. Kot večino vsega, se moramo naučiti tudi čustvovati. Dokler čustva vladajo in upravljajo z nami, se nam ne piše najbolje. Ko vzamemo čustva v svoje roke in se naučimo z njimi upravljati, ne da bi zatirali sebe – potem življenje dobi prijaznejše tone.

Kratek pregled vsebine

Predavanja nas postopoma vodi od tega, kako odrastemo, se izoblikujemo. Kje in kako se zaplete. Zakaj imamo težave s sabo in v odnosih. Kje začeti njihovo reševanje. Kaj je možno in kaj ne. Kaj je upravljanje s čustvi, kako se ga “učiti”. Kakšna je vloga drugih in odnosov pri tem. Kako izražanje čustev vidno in nevidno vpliva na druge. Zakaj se čustva večinoma napajajo iz podzavesti, zakaj nimamo direktne kontrole nad njimi.

Skratka, predavanje ima namen, da predstavi vsaj osnove tega, kar bi nas morali naučiti starši ali šola, a nas niso. Z njega boste odšli z zavedanjem o vlogi in pomenu čustev za vsakega od nas. In preko tega za vse naše odnose.

Izvedba predavanja

Predavanje  traja 90 minut. izvaja ga zakonski in družinski terapevt Izidor Gašperlin.