NAMEN PREDAVANJA

Učitelj je ob opravljanju svojega osnovnega dela – poučevanja – nujno vpet v množico odnosov. Poleg odnosov v službi ga lahko obremenjujejo ali razbremenjujejo tudi odnosi s svojimi bližnjimi. V vrtincu vseh teh odnosov se je včash težko znajti in učitelj se kaj hitro lahko znajde v situaciji, da mu zmanjka časa za najpomembnejši odnos – odnos do sebe. Na predavanju se bomo lotili najpomembnejših tem, ki bi se jih bilo dobro zavedati, preden se učitelj spusti v vrtinec odnosov, da ti osatnejo obvladljivi.

KRATEK PREGLED VSEBINE

Ko razmišljamo o odnosih, v katere vstopa učitelj, seveda najprej pomislimo na njegov odnos z učenci. Ti so mu zaupani ne samo, da jih poučuje, ampak da po najboljših močeh pomaga pri njihovi rasti in predvsem socializaciji. A zdi se, da se včasih od učitelja pričakuje preveč, včasih preveč od sebe pričakujejo kar učitelji sami. Možnosti in vpliv učitelja so objektivno omejeni. Po drugi strani pa ne moremo mimo tega, da na odnos učitelja do učencev močno vplivajo tudi drugi odnosi. In ravno pogled na medsebojno povezanost odnosov je osrednja tema predavanja. Pri tem bomo izhajali iz predpostavke, da ni mogoče dvigovati zgolj nivoja kvalitete dela in odnosa do učencev brez sočasnih sprememb ostalih odnosov. Nerešeni izzivi iz ene vrste odnosov se nam prelivajo v druge. Včasih je celo težko ločevati, kaj je vzrok in kaj posledica. Konkretne teme predavanja so naslednje:

 • vsi odnosi niso enakopravni
 • odgovornost v (ne)enakopravnih odnosiih
 • odnos z učenci: možnosti in omejitve
 • odnos z lastnimi starši: pomen čustvene ločitve od staršev za ostale odnose
 • razlike med učitelji: od kod izhajajo, kaj je mogoče spremeniti in česa ne
 • odnos z lastnimi otroki: vpliv starševstva na odnose v šoli in obratno
 • odnos z vodstvom šole: kako učitelj vstopa v ta odnos in zakaj
 • odnos s sodelavci: zakaj se obnašamo, tako kot se, kaj določa dinamiko teh odnosov
 • odnos s starši učencev: kakšni so učiteljevi cilji v odnosu s starši in kako jih doseči
 • odnos z zakoncem-partnerjem: značilnosti tega odnosa in načini vplivanja na ostale odnose
 • problematika spreminjanja odnosov
 • pomen upravljanja s čustvi za kvaliteto odnosov in zadovoljstvo v življenju

IZVEDBA PREDAVANJA

Predavanje traja 90 minut. Predlagam, da se dopolni z  delavnico dolgo cca 60 minut.

Delavnica “Učitelj v vrtincu odnosov”   

Delavnico sem pripravil posebej za letošnji Mednarodni simpozij “Avtonomno učenje za zdravje” na OŠ v Črenšovcih. Delavnica je doživela zelo pozitiven  odziv, tako da sem jo dopolnil in vključil med svoje redne dogodke za šole. Delavnica je praktično nadaljevanje istoimenskega predavanja, v katerem predstavim tezo, da učitelj ne more poskrbeti za učence, če prej ne zna poskrbeti zase. Poskrbeti zase pomeni poskrbeti za vse svoje odnose, v prvi vrsti za odnos do sebe. Jedro delavnice predstavlja igra vlog, preizkušena in uveljavljena terapevtska tehnika, ki pa jo seveda za namen te delavnice uporabljam v zelo ublaženi obliki. Skozi igro vlog  prikažemo, udeleženci pa tudi doživijo, kako učiteljeva sposobnost biti v pristnem stiku s sabo takoj in neposredno pozitivno vpliva na odnos z učencem. Med delavnico udeleženci dobijo praktičen vpogled v to, kaj pri učencih (in nasploh v odnosih) deluje in kaj ne. Skozi vprašanja pa se približamo tudi odgovorom zakaj je tako in kaj narediti, da  v odnosih lažje dosegamo željene cilje.