Organizacija skupin/delavnic in zbiranje prijav

Skupino za posameznike in delavnico Čutim, torej sem! razpišemo trikrat v sezoni. Prijave so ves čas odprte, zbiramo jih do zasedbe mest. Dosledno upoštevamo vrstni red prijav, tako da priporočamo čimprejšnjo prijavo za dogodek, ki vas zanima. Informativno prijavo boste dokončno potrdili s plačilom mesec dni pred dogodkom.

Razpisane skupine in delavnice sproti objavljamo v rubriki “NOVICE”. Priporočamo tudi, da se naročite na naše eNovice, da ne zamudite dogodka, ki vas zanima.

Delavnice za podjetja in šole praviloma izvajamo samo za konkretne naročnike, so zaprtega tipa in jih zato ne objavljamo na spletni strani in v eNovicah.


Skupina za posameznike

Imate težave z obvladovanjem čustev? Se ne znajdete najbolje v partnerskih odnosih? Ne zmorete obdržati trajnejšega odnosa z žensko/moškim? Imate težave v odnosih v službi? Vam življenje grenijo starši? Vam ženske očitajo, da jih ne začutite? Vam moški očitajo, da jih ne razumete?

Skupina za posameznike, v kateri je enako moških kot žensk, vam omogoča, da se v varnem okolju učite odnosov. Večina terapevtskih skupin temelji na izpovedovanju in pogovoru udeležencev. Jedro skupine za posameznike pa je preizkušena igra vlog, ki omogoča hiter napredek, ne da bi se udeleženci pretirano izpostavljali. Navdušeni odzivi udeležencev, predvsem pa njihov opazen napredek potrjujejo izviren koncept te skupine. Če razmišljate o individualni ali skupinski terapiji bi vam zato zagotovo bolj priporočil slednjo. Ni enostavno spreminjati trdovratnih vzorcev, ki smo se jih naučili v rosnih letih. V skupini se jih boste naučili prepoznati in jih tudi začeli spreminjati …

Delavnica “Čutim, torej sem!”

Preko 80% naše komunikacije v odnosih poteka brez besed. Čustva najbolj določajo naše brezbesedne povezave, jim dajejo ton. Zato je večina zapletov v odnosih povezanih s čustvi.  Kot vsega drugega v življenju, se moramo naučiti tudi upravljanja s čustvi. Osnove smo dobili od naših staršev, a ti so na nas prenesli tisto, kar so znali in zmogli. Ko odrastemo je na nas, da obdržimo, kar je bilo dobro in postopoma spreminjamo, kar ni bilo. Glavni namen delavnice je, da na njej najdete osnove za pot (samo)raziskovanja in spreminjanja vašega čustvenega sveta. Da bi se na tej poti čim manj izgubljali in tako hitreje spreminjali odnos do sebe in drugih v želeno smer. Od podobnih delavnic se razlikuje, ker je dan poudarek na čustveni in telesni izkušnji. Kar boste slišali na delavnici, boste lahko tudi doživeli skozi osebno izkušnjo …


Delavnica za šole: Učitelj v vrtincu odnosov

Delavnico sem prvotno pripravil za Mednarodni simpozij “Avtonomno učenje za zdravje”. Delavnica je doživela izjemen odziv, zato sem jo dopolnil in vključil med svoje redne dogodke za šole. Delavnica je praktično nadaljevanje istoimenskega predavanja, v katerem predstavim tezo, da učitelj ne more poskrbeti za učence, če prej ne zna poskrbeti zase. Poskrbeti zase pomeni poskrbeti za vse svoje odnose, v prvi vrsti za odnos do sebe. Jedro delavnice predstavlja igra vlog, uveljavljena terapevtska tehnika, ki pa jo seveda za namen te delavnice uporabljam v zelo ublaženi obliki. Skozi igro vlog  prikažemo, udeleženci pa tudi doživijo, kako učiteljeva sposobnost biti v pristnem stiku s sabo neposredno pozitivno vpliva na odnos z učencem. Med delavnico udeleženci dobijo praktičen vpogled v to, kaj pri učencih (in nasploh v odnosih) deluje in kaj ne. Skozi vprašanja pa se približamo tudi odgovorom kaj narediti, da  v odnosih lažje dosegamo željene cilje.

Delavnice za podjetja in kolektive

Običajno delavnice v podjetjih izvajam po uvodnem predavanju. Na delavnici lahko z določenimi vajami in nalogami tudi konkretno pokažemo in doživimo, kaj in kako vpliva na odnose v podjetjih oziroma kolektivih. Poseben poudarek velja čustvom, saj so ta odločilni gradnik odnosov. Dokler tega ne razumemo in začutimo, bomo težko kar koli opaznega spremenili na področju odnosov. Način dela na delavnici je seveda prilagojen poslovnemu okolju, tako da se udeležencem ni treba izpostavljati. Običajno organiziramo enodnevno delavnico (6-8 ur) ali dvodnevno delavnico (2 x 6 ur). Je pa mogoče trajanje in način izvedbe delavnice povsem prilagoditi potrebam in možnostim naročnika.