Namen predavanja

Večina staršev se je znašla v precepu. Na eni strani množica knjig, revij in TV oddaj s kopico receptov in nasvetov o “pravilni” vzgoji, na drugi pa razjarjeni, naveličani, prezahtevni, nedisciplinirani … otroci. Ob tem pa lastni občutki nesposobnosti, nemoči, obupa in krivde. Kako iz tega precepa, kje začeti, kako prekiniti navidezni začarani krog? Kaj v resnici potrebujejo naši otroci in zakaj jim tega nikakor ne uspemo dati? Na predavanju bomo poskušali poiskati pot do teh odgovorov.

Kratek pregled vsebine

Čeprav morda izgleda drugače, otroci v sodobnem svetu ne potrebujejo nič kaj dosti drugega, kot so potrebovali otroci včasih. Tudi mi starši, ko smo bili še otroci, smo potrebovali zelo podobno. Spremenil pa se je svet okoli nas in spreminja se vedno hitreje. Čeprav se temeljne potrebe otrok zaradi tega ne spreminjajo, so se zelo spremenile okoliščine, v katerih jim starši poskušamo te potrebe zadovoljiti. Predvsem pa so posledice neustrezne vzgoje bistveno prej in bolj vidne. S tem pa tudi težave otrok: v svoji družini, šoli, med vrstniki,… Vendar nimamo starši in družba težav z otroci, ampak je ravno obratno. Otrokom, čeprav imajo navidez vse in še več, se dela krivica, ker vse prevečkrat ostajajo lačni tistega, kar v resnici potrebujejo.

Prav je, da si starši naložimo odgovornost za vzgojo in odraščanje svojih otrok. So starši, ki te odgovornosti niti ne želijo videti, kaj šele prevzeti. So pa tudi taki, ki si naložijo prehudo in nepotrebno breme, predvsem pa jih hromi in onesposablja stalna krivda, da nekaj počnejo narobe in da otrokom ne dajejo dovolj. Na predavanju boste lahko našli nekatere odgovore tako prvi starši, kot drugi, verjamemo pa, da tudi tisti, ki skozi vzgojo krmarijo nekje vmes. Glavne teme, o katerih bomo spregovorili pa so:

  • katere so temeljne otrokove potrebe
  • zakaj se ne spomnimo svojih otroških želja in potreb
  • kdaj, zakaj in kako otrok “neha biti otrok”
  • čemu se v vzgoji in svojem odnosu do otrok moramo izogibati
  • kaj storiti z jezo, svojo in otrokovo
  • značilnosti treh osnovnih stopenj otrokovega razvoja in z njimi povezane naloge staršev
  • avtoritarni in permisivni tip vzgoje: značilnosti in tipične posledice
  • kje in zakaj se staršem običajno zatakne in kako se s tem spopasti
  • ključne vloge očeta in matere
  • ali v odnosih tudi ko gre za vzgojo otrok, obstaja »prav« in »narobe«

To so samo nekatere od glavnih tem, skozi katere bomo poskušali bolje razumeti sebe in preko tega tudi svoje otroke.

Izvedba predavanja 

Predavanje traja 90 minut. Izvaja ga zakonski in družinski terapevt Izidor Gašperlin.