Pri ponudbi storitev za podjetja skušam združevati svoje dolgoletne vodstvene izkušnje z znanjem in izkušnjami pri svojem terapevtskem delu.  Te izkušnje mi kažejo, kaj je mogoče doseči na področju odnosov v kolektivih ter kako se tega lotiti. Že kar nekaj časa je namreč znano, da imajo produkti  s področja motivacije in timskega dela precej omejene in kratkotrajne učinke.  Več v mojem članku v Financah >>>


Predavanja s področja odnosov v kolektivih

Predavanja priporočam kot uvodna v vsak projekt usmerjen v reorganizacijo oziroma izboljšanje odnosov. Namenjena so celotnemu kolektivu ali večji zaokroženi skupini (sektor, oddelek). Za uvodno predlagam uro in pol dolgo predavanje Pomen upravljanja s čustvi za odnose v kolektivu. To predavanje namreč jasno pokaže, kaj je na področju odnosov mogoče storiti in kako se tega lotiti. Podjetja pogosto naredijo napako z izbiro ponudnika, ki  obljublja nemogoče. Ljudje smo najprej posamezniki, na katere zelo pogosto delujejo sile izven naše kontrole. Projekt, ki tega ne upošteva in sloni na tem, da se bodo posamezniki na daljši rok prilagajali kolektivu bolj kot zmorejo, bo težko uspešen.

Delavnica za boljše odnose v podjetjih

Gre za logično nadaljevanje predavanja, kjer pa z določenimi vajami in nalogami tudi konkretno pokažemo in doživimo, kaj in kako vpliva na odnose v podjejih oziroma kolektivih. Poseben poudarek velja čustvom, saj so ta odločilni gradnik odnosov. Dokler tega ne razumemo in začutimo, bomo težko kar koli opaznega spremenili na področju odnosov. Običajno organiziramo enodnevno delavnico (6-8 ur) ali dvodnevno delavnico (2 x 6 ur). Je pa mogoče trajanje in način izvedbe delavnice  povsem prilagoditi potrebam in možnostim naročnika.

Predavanje z delavnico: “Vrline vrhunskega vodje”

Vodje se pri svojem delu pogosto preveč osredotočajo na znanje, miselne koncepte, torej na “trde” veščine oziroma na zavedni del delovanja.  Tudi v službi delujemo na podlagi osebnega sistema vrednot, a ta ima svoj zavedni in nezavedni del. Za učinkovito vodenje, s katerim bomo dosegli želene cilje in hkrati ohranjali dobre odnose, je treba osvojiti tudi nekatere “mehke” veščine. Med temi je na prvem mestu upravljanje s čustvi. Poslovno okolje res ni prostor, ki bi bil namenjen izrazitemu izkazovanju čustev. Kljub temu so prav čustva tista, ki iz globin nezavednega usmerjajo ne delovanje vodje in odzivanje podrejenih. Bolj ko čustva odrivamo ali zanikamo, večji je njihov učinek. Iskali bomo odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kakšen je pomen čustev za odnose v podjetju/kolektivu
  • Kako čustva vplivajo na delovanje posameznika in njegove odnose
  • Katere so ključne »mehke« veščine, ki odlikujejo dobrega vodjo
  • Kaj sploh je upravljanje s čustvi in kako se ga »naučiti«
  • Kako se kaže dobro/slabo upravljanje s čustvi v konkretnih primerih iz poslovnega okolja

Predavanja za družini prijazna podjetja

Družini prijaznim podjetjem lahko ponudim posebna predavanja o usklajevanju zasebnih, starševskih in službenih obveznosti. Eden od največjih izzivov zaposlenih je prav usklajevanje službenih in zasebnih obveznosti. Temu je namenjeno predavanje V vrtincu odnosov, ki pokaže in razloži, zakaj se je nemogoče ločeno lotiti samo ene skupine odnosov. Na koncu so jasno nakazane smeri, načini in tehnike iskanja ustreznega osebnega ravnovesja.

Posebna zgodba so obveznosti, povezane s skrbjo za otroke. Starševske stiske, ki se včasih lahko stopnjujejo v pravi obup in nemoč, močno vplivajo na razpoloženje posameznika v kolektivu. To zagotovo vpliva na njegovo učinkovitost, še bolj pa na način kako vstopa v odnose s sodelavci. Stiske iz ene vrste odnosov se neizogibno prenašajo v druge.  Posebej pa priporočam tri povezana predavanja o vzgoji otrok:

Vzgoja otrok v norem sodobnem svetu
Ko recepti iz knjig ne delujejo
Otrok ne rabi idealnih staršev


NEKAJ ODZIVOV NAROČNIKOV

Ob začetku vsakega leta za izbrane ukrepe v okviru certifikata Družini prijazno podjetje poskusimo najti nekaj novih in svežih idej, s katerimi bi lahko pomagali našim zaposlenim usklajevati družinsko in poslovno življenje.  S tem našim ukrepom vlijemo svežo energijo in aktivno vključimo svoje zaposlene v kreiranje lastne zgodbe družini prijaznega podjetja. Ob brainstormanju, kaj lahko zaposlenim ponudimo v smislu izbranega ukrepa Izbobraževanje za starše, je ravno prav prišla sveža novica, da Izidor izvaja različna fokusirana predavanja na temo vzgoje otrok.

Po spoznavnem posvetu smo se odločili, da poskusimo izvesti tri predavanja (Vzgoja otrok v sodobnem svetu, Ko recepti iz knig ne delujejo, Otrok ne rabi idealnih staršev), in sicer najprej poskusimo s prvim in v primeru pozitvnega odziva, organiziramo še preostala dva. No, do faze, kjer bi morali z zaposlenimi preveriti, ali so bili s predavanjem zadovoljni in si želijo nadaljevanja, nismo prišli, saj so nas zaposleni sami povpraševali po nadaljevanju. Vsako predavanje predstavlja svoj smiselni  sklop, hkrati pa se ustrezno dopolnjujejo, kot poslušalec pa slišano nadgrajuješ, še posebej, če imaš priložnost v vmesnem času med posameznimi predavanji še kaj od slišanega preizkusiti v praksi v okviru družine.

Zaposleni so povedali, da se včasih s slišanim niso v celoti strinjali, so pa razumeli in cenili drugačen pogled, na katerega sami še niso pomislili, ali pa ga niso razumeli na način, kot ga razumejo sedaj. Izidor vsebino podaja z jasnim, praktičnim in življenskim pristopom, tako, da se vsakdo prepozna v njegovih primerih, se poveže z vsebino in tekom poslušanja v sebi mrzlično išče vzporednice, ali pa v sebi vztrajno negira, kar je pravkar slišal, dokler se ti popoldne, ko že nekaj ur mine, utrne misel: ‘Morda pa je imel prav…’. Ker se predavanja med seboj dopolnjujejo, poslušalec ‘raste’ z njimi, se uči, razvija in je iz predavanja v predavanje bolj kompetenten poslušalec, tako da je bilo zadnjemu predavanju lažje slediti brez ‘miselnega upiranja’. No, zadnjemu izvedenemu predavanju, upamo, da se bomo z Izidorjem lahko dogovorili še za kakšno podobno sodelovanje, oziroma nadgradnjo že izvedenega.
Tjaša A., Abbvie, Ljubljana

Predavanje je bilo zelo zanimivo. V kasnejših dogodkih in diskusiji smo se še večkrat navezali na samo predavanje, ki nam je ponudilo odlične iztočnice. Da smo v začetku našega projekta izboljšanja organizacije in odnosov najprej slišali predavanje Pomen upravljanja s čustvi za odnose v kolektivu je bil vsekakor zadetek v polno.
Borut B., SKF Slovenia, Ljubljana

Čustva so poznana zadeva, na delavnici v tem smislu bi bilo kaj presentljivo novega. Nov pa je bil način in na čustva začneš gledati z drugimi očmi in z drugačnega zornega kota. Predavatelj te na nek način prisili, da smo se najdeš znotraj teme, prepoznaš čustva in poskušali na njih pravilno odreagirati. To je zahtevna naloga in eno samo takšno srečanje je zagotovo premalo, da spremeniš reakcijo in popraviš  kar delaš narobe. Končno sporočilo je: vaja dela mojstra. Uporabno tako v poslovnem okolju kot v privatnem, življenju.
Aleš, Mercator d.d., Ljubljana

Izobraževanje nam je poleg osnovnih razlag o vrstah čustev in z njimi povezanimi počutji, vzpodbudilo razmišljanje, kako čustva vplivajo na potek vsakdanje komunikacije z sodelavci. Sam osebno sem se razmišljal o tem, kako način moje komunikacij vpliva na moje počutje in počutje mojih sodelavcev in kaj bi morda veljalo pri tem spremeniti.  Všeč mi je bil način podajanja vsebine, ki je bil zastavljen tako, da smo vsi udeleženci aktivno sodelovali. Menim, da smo udeleženci skozi obravnavo situacij, s katerimi se pri delu dejansko srečujemo, še toliko bolj pozorni in aktivni, ter da od takega predavanja tudi največ odnesemo.
Matjaž, Mercator d.d., Ljubljana