Karkoli želimo spremeniti v našem življenju se začne s prevzemom odgovornosti. Z njo imamo težave bolj ali manj vsi: eni se ji izogibajo, drugi si je nalagajo preveč. O odgovornosti veliko govorimo, vendar se malokdo res do konca zave, kaj ta beseda sploh pomeni. Kajti ko se zavemo, da smo odgovorni za vsako svojo misel, čustvo in dejanje se začne trdo delo. Še posebej trd oreh predstavlja delo s čustvi, ki so za večino prava uganka.  No – in ravno rešitev te uganke običajno pomeni korenit preskok v zdravem prevzemanju odgovornosti. edino Preko tega pa dvig zadovoljstva s svojim življenjem in odnosi z drugimi.

5 vprašanj, na katera bom poskusil odgovoriti s tem predavanjem:

  • Zakaj imamo težave s prevzemanjem odgovornosti? Kaj odgovornost sploh je?
  • Kako čustva vplivajo na (ne)prevzemanje odgovornosti?
  • Kako (ne)odgovornost vpliva na moje odnose?
  • Kako najti pravo mero odgovornosti zase?
  • Kaj in kako naj začnem spreminjati tisto, s čimer nisem zadovoljen?