_DSC0894ps-w

 

Namen predavanja

Osnovni namen je najti odgovore na naslednja vprašanja:

 • kaj določa posameznikov način vstopanja v odnose v kolektivu
 • kako naj se posameznik loti spreminjanja v želeni smeri
 • kako naj vodstvo vpliva na izboljšanje odnosov, kaj lahko in česa ne more
 • zakaj imajo čustva tako močan pomen v odnosih, še posebej v konfliktih in sporih
 • kaj sploh pomeni upravljanje s čustvi, kako se odraža v konkretnih odnosih
 • kje se upravljanja s čustvi naučimo in kako ga je možno spremeniti
 • koliko je sploh mogoče ločiti odnose v kolektivu od ostalih odnosov
 • je sploh mogoče, da bi bili v kolektivu drugačni kot v ostalih odnosih
 • kakšne so posebnosti odnosov v kolektivu in kako se jim prilagoditi

Čeprav bo poudarek na odnosih v kolektivu, jih bomo ves čas primerjali z našimi ostalimi ključnimi odnosi. Pozorni bomo na podobnosti in razlike med njimi, kakor tudi na njihovo močno medsebojno prepletenost. Nemogoče je namreč spreminjati samo en nivo odnosov.  Zato ni smiselno vse pozornosti usmerjati izključno in izolirano v poslovne odnose, kot tudi ne smemo spregledati njihove specifičnosti.

 

Kratek pregled vsebine

Na predavanju bomo najprej poskušali odgovoriti na vprašanje, zakaj smo, kakršni smo. Kje in kako se izoblikujemo, na kakšen način se izoblikujejo naši vzorci razmišljanja in vedenja. Nadaljevali bomo s tem, kaj bi bilo potrebno spremeniti, če si želimo drugačnih odnosov. Zaključili pa bomo z iskanjem odgovorov na vprašanje, kako doseči želene spremembe.

Zakaj so odnosi za nas tako pomembni? Zakaj smo v odnosih taki, kot smo, zakaj na tak način vstopamo vanje? Zakaj se včasih v njih ne znajdemo ali se nam vedno znova »dogajajo« iste neprijetnosti? Zavedanje svoje aktivne vloge ter odgovornosti vam bo pomagalo razumeti, kaj bi morali spremeniti. Vsi imamo svojo zgodovino, ki nas tako določa, da je vsak nekaj posebnega. To pomeni, da nam ni treba biti niti ne moremo biti kot ostali. Ob tem se postavlja vprašanje ali je v kolektivu sploh možno učinkovito uskladiti in povezati posameznike, ki stopajo vsak po »svoji poti«. Naš odgovor je, da to ni samo možno, ampak je celo nujno, če želimo v kolektivu ohraniti ustvarjalno energijo ob primernem nivoju odnosov v podjetju. V tem smislu bomo poskušali najti nekaj nasvetov, ki bi lahko pomagali pri usklajevanju ciljev podjetja oziroma kolektiva z edinstvenimi cilji posameznikov:

  • kje je meja, ko se mora posameznik prilagoditi kolektivu/podjetju
  • kdaj in kje ima posameznik »pravico« pričakovati, da se bo podjetje »prilagodilo« njemu
  • pomen odnosov v podjetju za našo osebno rast
  • kako spreminjati svoje naučene in avtomatizirane odzive
  • zakaj jih je tako težko spremeniti in kaj je za to potrebno
  • kako in na kakšen način se spremembe pri sebi prenesejo na odnose v podjetju