KDAJ PO POMOČ? 

Če ste v dilemi, če in kakšno pomoč potrebujete, na splošno velja sledeče: Če vam življenje postane pretežko, če dobite občutek, da se sami ali s partnerjem vrtite v krogu, iz katerega ne znate sami – potem je obisk terapevta vedno smiseln. Svetovanje, delavnice in predavanja odpirajo oči, terapija in življenjske izkušnje pa nas spreminjajo. Terapija ne more vedno ponuditi izhoda iz osebnih stisk in težav v odnosih.  Zagotovo pa jih lahko vsaj olajša in skrajša njihovo trajanje.
..

SVETOVANJE praviloma obsega 1-2 srečanji in ima poleg iskanja rešitev iz trenutne stiske tudi namen, da klient dobi občutek ali sploh potrebuje terapijo in katero. Posvet ima namen, da na težave pogledamo s širšega vidika ter tako morda opazimo nove, drugačne rešitve. Ob tem dobite tudi odziv na vaš način razmišljanja in razmislek o tem, kaj in kako sami prispevate k nastalim zapletom.

TERAPIJA običajno obsega cikel 12 srečanj, praviloma enkrat tedensko, na isti dan v tednu. Seveda se lahko dogovorimo za manj srečanj ali pa z njimi prekinete, ko ocenite, da terapija ni več potrebna.

INDIVIDUALNA TERAPIJA je namenjena posameznikom v hudi stiski. Te se lahko izražajo v izredno slabem počutju, pesimizmu, depresiji … Lahko pa so posledica težav v odnosih ali družini. Včasih se je modro odločiti za terapijo, če pri sebi prepoznamo trdovratne vzorce ali navade, ki nam grenijo življenje in odnose in bi se jih radi znebili.

PARTNERSKA TERAPIJA je namenjena parom, ki niso zadovoljni z odnosom, vendar ga sami nikakor ne uspejo izboljšati. Odsotnost komunikacije, velika eksplozivnost, trdovratne zamere, ljubosumje, nasilje, nezaupanje, nezvestoba, čustvena praznina … so tipične težave v partnerskih odnosih, pri katerih je smiselno poiskati pomoč terapevta.

DRUŽINSKA TERAPIJA poleg staršev vsaj nekaj časa vključuje tudi otroke. Smiselna je takrat, ko se težave v odnosu med staršema oziroma v družini začno odražati v večjih težavah otrok. Bodisi v odnosu do sebe (motnje hranjenja, samopoškodovanje, depresija, otopelost), v šoli ali v odnosu do drugih. Otroci so prisotni samo na prvih srečanjih, dokler se ne razkrijejo družinski vzorci, ki vodijo do otrokovih težav. Nato potekajo srečanja samo še s staršema z namenom, da se izboljša njun odnos in starševsko sodelovanje. To ne samo da je najboljši, včasih je celo edini način, da prenehajo težave otrok.

SKUPINSKA TERAPIJA Udeleženci potrjujejo, da so v skupini napredovali neprimerno hitreje in lažje kot pri individualni terapiji. Za razliko od ostalih skupin naša Skupina za posameznike temelji na igri vlog in zato omogoča hiter napredek, ne da bi se udeleženci pretirano izpostavljali. Posebnost je, da je v skupini enako moških in žensk. Več informacij >>>

ONLINE TERAPIJA se izvaja preko spletnih aplikacij (Zoom, Skype …). Preko videoklica lahko potekajo individualne, partnerske in družinske terapije. Terapija je še posebej primerna, ko so stiki v živo omejeni, saj se je v času epidemije izkazala kot učinkovita oblika pomoči pri reševanju težav. Prednostno je terapija namenjena osebam, ki zaradi oddaljenosti ali različnih razlogov ne morejo priti v terapevtsko pisarno ali jim tak način zaradi lažje organizacije in narave dela bolj ustreza (npr. mlade mamice, študentje, poslovneži).


MOŽNI TERMINI

IZIDOR GAŠPERLIN
Kranj: ponedeljek 17-21, torek 9-12, torek 17-21, sreda 9-13

KAROLINA REBERNIK
Kranj: ponedeljek 13-17, sreda 13-18
Ljubljana: torek 7.30-8.30 in 13-17, četrtek 7.30-8.30 in 13-17
ONLINE terapije: po dogovoru

CENIK

Individualna/Partnerska/Družinska terapija: 80 eur
Enkratno svetovanje: 90 eur

Cene veljajo za eno srečanje (50-53 min).

Terapije izvajamo v BSC centru, Cesta Staneta Žagarja 37 v Kranju. Karolina Rebernik po dogovoru tudi v Ljubljani.


PRIJAVA NA TERAPIJO

V primeru težav s pošiljanjem obrazca, prosimo, če prijavo posredujete na gi.svetovanje(a)t-2.si