Terapevtske skupine so eden najboljših načinov za osebno rast, s tem pa tudi za odpravo težav, ki jih imamo v odnosih. Udeleženci v skupini praviloma napredujejo neprimerno hitreje kot pri individualni terapiji. Večina terapevtskih skupin temelji na izpovedovanju in pogovorih udeležencev. Delovanje skupine temelji na preizkušenih terapevtskih tehnikah: igri vlog in psihodrami. Obe omogočata hiter napredek, ne da bi se udeleženci pretirano izpostavljali.

PSIHODRAMA
S pomočjo psihodrame se raziskuje psihološka »resnica« klienta, sočasno pa se ukvarja še z medsebojnimi odnosi in intimnim svetom posameznika. Psihodrama je uveljavljena psihoterapevtska tehnika, ki udeležencem omogoča, da s pomočjo spontane dramatizacije in igre vlog pridobijo vpogled v svoje notranje doživljanje in čustvovanje, raziščejo in razrešijo frustracije iz preteklosti ter izboljšajo medsebojne odnose. Utemeljitelj je Jacob Levy Moreno. V psihodrami udeleženci predstavijo svoje osebne konflikte in družbene vloge, nato pa igralci in opazovalci skupaj razlagajo ter predelajo predstavljene prizore. Ker ima zelo široko uporabo se je pokazala za izjemno učinkovito pri predelavi travm, pri reedukaciji itn.

IGRA VLOG
Gre za izviren pristop, ki preverjeno zagotavlja opazne spremembe, ne da bi se bilo treba udeležencem posebej izpostavljati. Izrazita prednost igre vlog je, da udeleženci lahko preko čustvenih in telesnih doživetij spreminjajo svoje nezavedne vzorce delovanja. Igra vlog pod vodstvom izkušenega terapevta torej omogoča spremembe tudi tam, kjer samo razum in volja nista dovolj. Udeleženci izmenično oblikujejo par, družino ali tim sodelavcev in odigrajo določen problem. Vsaki igri vlog sledi pogovor o tem, kako so se počutili »igralci« in kako so jih videli ostali. Udeleženci se postopoma učijo bolj pravilnega odzivanja, kar naj bi vodilo v bolj zadovoljujoče odnose v vsakodnevnem življenju. Z igro vlog torej vsak udeleženec lahko spoznava svoje naučene odzive, hkrati pa jih pod ustreznim vodstvom tudi že poskuša spreminjati ter preko tega tudi spreminjati sebe in svoje odnose.

Komu je namenjena skupina?

Skupina je zaprtega tipa in je namenjena osebam s težavami v odnosih. Še posebej primerna je za tiste, ki bi želeli razumeti in spremeniti trdovratne vzorce obnašanja oziroma odzivanja. Udeležbo priporočamo tudi osebam, ki imajo pomisleke o delu v skupini. Izkušnje potrjujejo, da se udeleženci sproščeno povežejo že na drugem srečanju ter tako ustvarijo ozračje zaupanja in medsebojne podpore. To omogoči enostavno in spontano vključitev tudi morebitnim bolj zadržanim udeležencem. Napredek posameznika je zato v skupini praviloma bistveno hitrejši kot pri ostalih oblikah terapij.

Cilji in delovanje skupine

Glavni namen skupine je razkrivanje (nezavednih) korenin vzorcev našega delovanja v odnosih, preko tega pa izboljšanje samozavedanja in upravljanja s čustvi. To predstavlja nujno osnovo za spremembo tistih vzorcev našega delovanja, ki nam povzročajo težave v odnosih. Težav v odnosih nimamo, ker bi bilo z nami kaj narobe. So posledica naših vzorcev razmišljanja in čustvovanja. Nismo se rodili z njimi, ampak smo se jih naučili. Zato se tistih, ki nam škodijo, lahko naučimo drugače.

Na srečanjih skupine boste bolje spoznali, zakaj ste v odnosih taki, kot ste in na kakšen način vstopate vanje: Zakaj se ne znajdem v njih in se mi vedno znova »dogajajo« iste neprijetnosti? Ne znam se postaviti zase, prositi za pomoč, čutim se izključenega, zakaj ne pripadam,…? Zavedanje vaše aktivne vloge vam bo pomagalo razumeti, kaj bi morali spremeniti. V soočenju z ostalimi udeleženci pa boste dobili vsaj namige, kako to storiti.

Potek srečanj

Delovanje skupine sloni na enakih nezavednih procesih, kot jih lahko opazite na postavitvah družine. Po enkratnih postavitvi družine, nihče ne skrbi za procese, ki jih sproži postavitev družine pri udeležencih in opazovalcih. Terapevtsko gledano je to zelo rizično. Skupina Ustvarjalci svojih odnosov ima nasprotno 12 srečanj, tako da se zadeve odpirajo počasneje in jih je možno tudi bolje obvladovati. Ves čas pa imajo udeleženci strokoven terapevtski nadzor in podporo. Zato so učinki globlji in predvsem trajnejši. Gre za izviren pristop, ki preverjeno zagotavlja opazne spremembe, ne da bi se bilo treba udeležencem posebej izpostavljati.

Udeleženci na vsakem srečanju izmenično oblikujejo par, družino ali tim sodelavcev in odigrajo določen problem. Vsi pa sodelujejo v najmanj dveh psihodramskih vinjetah. Prednost igre vlog je, da udeleženci lahko preko čustvenih in telesnih doživetij spreminjajo svoj nezavedne vzorce delovanja. Igra vlog pod vodstvom izkušenega terapevta torej omogoča spremembe tudi tam, kjer samo razum in volja nista dovolj. Vsaki igri vlog sledi pogovor o tem, kako so se počutili »igralci« in kako so jih videli ostali. Z igro vlog torej vsak udeleženec lahko spoznava svoje naučene odzive, hkrati pa jih pod ustreznim vodstvom tudi že poskuša spreminjati ter preko tega tudi spreminjati sebe in svoje odnose.

Psihodramske vinjete udeležencem omogočajo, da s pomočjo spontane dramatizacije pridobijo vpogled v svoje notranje doživljanje in čustvovanje, raziščejo in razrešijo frustracije iz preteklosti ter izboljšajo medsebojne odnose. Udeleženci se tako postopoma učijo bolj pravilnega odzivanja, kar naj bi vodilo v bolj zadovoljujoče odnose v vsakodnevnem življenju.