Predavanje je bilo prvič izvedeno oktobra 2021 na Mednarodni konferenci Sostarševstvo v Ljubljani.

Namen predavanja

Težave sodobnih družin in preko njih tudi težave sodobne družbe so v veliki meri povezane z odsotnostjo oziroma pasivnostjo očetov. Zato se vsi, ki se ukvarjamo z izboljšanjem razmer in odnosov v družini, izrazito posvečamo vključevanju in usposobljanju moških, da bi se bolj zavedali svoje vloge v družini in jo tudi bolje izvajali. Morebitna ločitev staršev/zakoncev tega ne spremeni. Nasprotno! Po razvezi je še toliko bolj pomembno, da je oče aktivno povezan s svojimi otroki. Razveza je za otroke šok, zaradi katerega so še bolj ranljivi, zato še bolj potrebujejo ustrezen odnos obeh staršev.

Kratek pregled vsebine

Kljub vedno večji enakopravnosti med spoloma, ko se meje med njima precej brišejo, so v naše možgane zapisani večstotisočletni vzorci delovanja. V njih oče in mati nimata enake vloge. Če poenostavimo, se od mater bolj pričakuje razumevanje, sočustvovanje, intiuitivni stik z otrokom. Oče pa je »zadolžen«, da otrokom postavlja meje, jih potrjuje in jim daje temeljno samozavest, ki bo na koncu otroku omogočila, da samostojno in odločno zakoraka v svet in si ustvari svoje življenje. Zato je izjemnega pomena, da se tudi po razvezi očetu omogoči čim več stika z otroci, saj edino tako lahko opravi svoj del nalog, ki so ključne za zdrav razvoj otroka. Če mati skuša nadomestiti očeta, s tem otrok ne dobi nič več očeta, samo še mamo začne izgubljati.

Otrok ne potrebuje moža in žene – potrebuje očeta in mater. Zato ločitev sama po sebi, naj bo še tako neprijetna za vse, ne nosi nujno hujših posledic za otroke. Ti se hitro prilagodijo na nove razmere, če starša ohranita zdrav odnos in še naprej delujeta v korist otrok. Tudi raziskave kažejo, da ni toliko pomembna količina časa, ki jo oče prebije z otroki, kot kvaliteta tega časa. Seveda pa te ne more, če oče nima možnosti, da zadosti časa prebije z otroki.

Glavne teme predavanja:

  • “enakopravno” ne pomeni “enako” starševstvo
  • temeljne naloge matere
  • temeljne naloge očeta
  • zakaj menjava/nadomeščanje vlog ne deluje
  • dobra starša se ne prepirata, kdo ima prav, ampak se sprašujeta, kaj bo bolje za otroka
  • kako naj starša sodelujeta v korist otrok
  • kako do kvalitetnega starševstva po morebitni razvezi
  • preprečevanje stikov otroka s staršem je upravičeno samo v ekstremnih primerih
  • zakaj je pomembno, da ima oče tudi po razvezi dovolj časa za svoje otroke
  • kako pristopati do starša, ki ne opravlja zadovoljivo svojih starševskih nalog