Namen predavanja

Vsak od nas je nujno vpet v množico odnosov. Največ časa seveda preživimo v družini s svojimi bližnjimi, nekateri pa ga celo več namenijo službi. Zato je usklajevanje odnosov v teh dveh okoljih za vsakogar najpomembnejše. Ob tem pa je treba najti še ustrezno ravnotežje za izpolnjevanje obveznosti v obeh okoljih. V vrtincu vseh odnosov se je včasih težko znajti in kaj hitro se znajdemo v situaciji, da nam zmanjka časa za najpomembnejši odnos – odnos do sebe. Na predavanju se bomo lotili najpomembnejših tem, ki bi se jih bilo dobro zavedati, da vrtinec odnosov ohranjamo v obvladljivih mejah.

Predavanje sloni na predpostavki, da ni mogoče dvigovati zgolj nivoja kvalitete dela in odnosov v kolektivu brez sočasnih sprememb ostalih odnosov. Nerešeni izzivi iz ene vrste odnosov se nam prelivajo v druge. Včasih je celo težko ločevati, kaj je vzrok in kaj posledica. 

Kratek pregled vsebine

Konkretne teme predavanja so naslednje:

  • vsi odnosi niso enakopravni
  • odgovornost v (ne)enakopravnih odnosiih
  • odnos z nadrejenimi: možnosti in omejitve
  • odnosi s podrejenimi: kako vstopa v tak odnos in zakaj
  • odnos s sodelavci: zakaj se obnašamo, tako kot se, kaj določa dinamiko teh odnosov
  • odnos z lastnimi starši: pomen čustvene ločitve od staršev za ostale odnose
  • razlike med sodelavci: od kod izhajajo, kaj je mogoče spremeniti in česa ne
  • problematika spreminjanja odnosov
  • pomen upravljanja s čustvi za kvaliteto odnosov in zadovoljstvo v življenju