Namen predavanja

Upravljanje čustev je ena od najpomembnejših in najzahtevnejših veščin, ki jih moramo osvojiti, če se želimo znajti v odnosu do sebe in drugih. Kljub temu v šolah še vedno nimamo predmeta, posvečenega upravljanju čustev. Zato ostaja na ramenih staršev naloga, da naučijo otroka, kako se spoprijemati s čustvi. A kako naučiti otroka nečesa, s čimer imaš še sam kup težav? Najboljša, če ne celo edina rešitev je, da se starš uči in raste z otrokom. Vzgoje za odgovornost ni brez vzgoje z zgledom. Otroku ne moreš dati nečesa, česar ne premoreš sam.

Kratek pregled vsebine

Na predavanju se bomo posvetili naslednjim temam in vprašanjem:

  • Kaj sploh je upravljanje čustev?
  • Kako se otrok nauči upravljati s čustvi?
  • Kako se težave staršev in družbe prenašajo na otroke?
  • Na katere stvari je treba biti pozoren pri otroku, da pravočasno opazimo težave?
  • Na kaj je treba posebej paziti pri jezi, sramu in strahu?
  • Kako sta povezana odgovornost in upravljanje čustev, zakaj ne more biti enega brez drugega?
  • Konkretni nasveti, kako vplivati na otroke/mladostnike in jim pomagati
  • Vzgoja za odgovornost in vzgoja z zgledom sta ključa do uspeha pri otrocih in mladostnikih

Izvedba predavanja 

Predavanje traja 90 minut. Izvaja ga partnerski in družinski terapevt Izidor Gašperlin.