Namen predavanja

Začetni cikel treh predavanj »Kako do boljših odnosov« nam da osnovno razumevanje, zakaj smo taki, kot smo, kako stopamo v odnose, kaj se v odnosih dogaja in zakaj. Vse to nam nalaga odgovornost zase in svoje odnose. Prvo predavanje iz cikla “Ne zahtevajmo preveč od sebe” poskuša pomagati, da si odgovornosti ne naložimo preveč in ne poskušamo nemogočega. Če smo ujeli sporočilo prvih štirih predavanj, nam to posreduje dobro osnovo, da lahko na novo razmislimo o sebi in svojih odnosih. Da poskusimo znova – predvsem pa drugače.


Kratek pregled vsebine

Če smo se v prejšnjih predavanjih bolj ukvarjali z našo preteklostjo (zakaj smo, kakršni smo) in teoretičnimi izhodišči (odkod težave v odnosih), to predavanje pomeni korenit zasuk od teorije v prakso, iz preteklosti v sedanjost. Še tako dobro razumevanje sebe in svoje zgodovine nam ne bo kaj dosti pomagalo, če ne bomo začeli delovati v vsakdanjem življenju. Ne kar takoj in vse naenkrat, vendar vsak dan vsaj po malo. Že res, da se največ naučimo na napakah in da je bolečina “najučinkovitejši” pritisk, da kaj spremenimo. A ponavljanje istih napak in izkušanje bolečin in razočaranj v odnosih verjetno ni največ, kar zmoremo. Moto predavanja bo zato misel “Modri hodi korak pred bolečino”.

Če smo prav razumeli našo odgovornost zase in svoje odnose, potem vsaj približno vemo, kaj lahko spremenimo.  S tem predavanjem pozornost izrazito preusmerjamo na to, KAKO naj se lotimo sprememb v svojem življenju. Najprej pri sebi, potem v odnosih s svojimi najbližjimi in vsemi ostalimi, s katerimi stopamo v stik. Seveda udeleženci ne morejo pričakovati čudežnih receptov in priročnika za srečno življenje. Recepte in navodila si mora vsak napisati sam. Kar učinkuje in je dobro za nekoga, ni nujno tudi za koga drugega. Vseeno pa v odnosih obstajajo neke splošne zakonitosti in pravila, ki jih je pametno vsaj preizkusiti če že ne upoštevati pri “pisanju lastnih navodil”.


Izvedba predavanja

Predavanje traja 90 minut. izvaja ga zakonski in družinski terapevt Izidor Gašperlin.